Privātuma Informācija 2019-01-03T07:49:26+03:00

PAZIŅOJUMS PAR JŪSU PERSONAS DATIEM

 1. Vispārīga informācija

  Mēs, AS “Rīgas piena kombināts (“Sabiedrība”, “mums”, “mūsu” vai “mēs”), apstrādājam noteiktu informāciju par personām, kas apkopota tīmekļa vietnē www.saldejumafestivals.lv (“tīmekļa vietne”), piemēram, Jūsu vārdu, uzvārdu, vecumu, un e-pasta adresi (“Personas dati”).

  Mēs neizmantosim un nelietosim Jūsu Personas datus kopā ar kādu citu, izņemot atbilstoši turpmāk aprakstītajam.

  Personas datus nodošana mums ir pilnībā brīvprātīga un nav obligāta. Tomēr, nesaņemot atsevišķus datu veidus, var rasties situācija, kurā nevaram sasniegt dažus šajā paziņojumā izklāstītos mērķus.

  Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei. Tas neietekmēs apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.
  Sabiedrība ir atbildīga par darbībām, kuras tā veic ar Jūsu Personas datiem.

 2. Mērķi, kādiem mēs izmantojam Personas datus
  Mēs varam izmantot Personas datus, lai:
  • sazinātos ar Jums, piemēram, atbildētu uz Jūsu pieprasījumu, sūdzību vai sniegtu pieprasīto papildu informāciju, kuru Jūs esat pieprasījuši vai piekrituši saņemt;
  • analizētu mūsu tirgu, patērētājus, produktus;
  • analizētu mūsu pakalpojumus;
  • īstenotu konkursus un akcijas.
 3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats
  Jūsu Personas datus apstrādā, pamatojoties uz:
  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišanu); un
  • VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu likumīgajām interesēm).
  Mūsu likumīgās intereses ir mūsu preču un pakalpojumu izstrādāšana un mūsu preču popularizēšana.
 4. Personas datu saņēmēji
  Jūsu Personas dati tiks lietoti kopīgi ar trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus mums, piemēram, sakaru pakalpojumus, informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, tirdzniecības pakalpojumus, e-pasta piegādes pakalpojumus, juridiskās konsultācijas un citus, līdzīgus pakalpojumus. Šīs trešās personas tiks apgādātas ar Personas datiem vai tām būs pieejami Personas dati tikai nolūkā sniegt mums šos pakalpojumus un tikai tādā apjomā, kurš ir nepieciešams šo pakalpojumu sniegšanai.
 5. Personas datu saglabāšana
  Jūsu Personas dati tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš minētajiem mērķiem. Ja tiek ierosināta prasība tiesā vai citas juridiska rakstura procedūras, Personas dati var tikt uzglabāti līdz šādas darbības beigām, ieskaitot iespējamos pārsūdzības termiņus, bet pēc tam tos dzēš. Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir noteikta kādu datu obligāta uzglabāšana, mēs ievērosim attiecīgos noteikumus.
 6. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības

  Lai pieprasītu Jūsu Personas datu pieejamību, labojumus, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai izteiktu iebildumus vai citas bažas par Jūsu Personas datu apstrādi, Jūs varat iesniegt pieprasījumu Sabiedrībai, rakstot e-pastu uz AS “Rīgas piena kombināts” e-pasta adresi: [email protected].

  Par Jūsu Personas datu apstrādi Jūs varat arī iesniegt sūdzības datu aizsardzības uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

  Ja Jūs vēlaties uzzināt vairāk par Jūsu Personas datu apstrādi, Jūsu tiesībām un mūsu pienākumiem, lūdzu, izmantojiet šo saiti, lai izlasītu mūsu PRIVĀTUMA POLITIKAS pilnu tekstu.

  AS “Rīgas Piena kombināts”
  Reģ. nr.: 40003017441
  Adrese: Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004, Latvija
  E-pasts: [email protected]
  Tālrunis: +371 80 001 110